U bent hier: BMM > DE NOORDZEE


Untitled Document

 In dit deel
 
Inleiding
 
Noordzee feiten
 
Het Belgische deel van de Noordzee
 
Visserij
 
Schadelijke stoffen
   
 Verwante links
 
Beheer van het mariene milieu
 
Mathematische modellen
 
Monitoring van de Noordzee
 
Stuur Noordzee elektronische kaarten
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

De Noordzee

De Noordzee mag dan, in vergelijking met de oceanen, een kleine ondiepe plas zijn, ze is zeer rijk aan leven. Het water en het sediment herbergen een grote verscheidenheid aan dieren en planten. De Noordzee is ook een gevoelig ecosysteem dat onder zware druk staat van intense menselijke activiteiten zoals visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, toerisme en industrie. De hele Noordzee wordt omringd door dichtbevolkte, sterk geïndustrialiseerde landen. Ook het deel dat onze Belgische kusten bespoelt, vormt hierop geen uitzondering, integendeel.

De OSPAR Conventie is een internationaal akkoord ter bescherming van de Noordoost-Atlantische oceaan, door 15 landen en de Europese Unie getekend in 1992 in Parijs. De OSPAR Commissie ziet toe op de uitvoering van dit akkoord en bracht in 2000 het Quality Status Report uit. Dit rapport beschrijft de huidige gezondheidstoestand van verschillende Noordoost-Atlantische gebieden.

In de Noordzee worden, volgens het rapport, de belangrijkste problemen gevormd door de gevolgen van de visserij, de aanvoer van schadelijke stoffen en het overmatig aanrijken van de zee met voedingsstoffen (eutrofiëring).

Enkele van de drukst bevaren scheepvaartroutes van de wereld doorkruisen onze Noordzee. Het ecosysteem wordt dan ook bedreigd door olievervuiling die kan gaan van kleine occasionele oliebezoedeling tot grote olievlekken door o.a. ongevallen met schepen.

Naast de rijkdom van onze kust aan levende organismen zijn er ook nog de mineralen. Zand en grind worden ontgonnen voor de bouwindustrie. Ook de baggerwerkzaamheden mogen niet vergeten worden. Hoewel het hier enkel een verplaatsing betreft van materiaal van de ene plaats naar de andere, mogen we de fysische effecten en de eventuele contaminatie bij storting van gebaggerd materiaal uit de havens niet minimaliseren.

Naast de industrieën in de kustzone en de economische activiteiten die op zee worden uitgeoefend, is ook het toerisme en de recreatie een belangrijke sociaal-economische activiteit. De Belgische kust is een grote toeristische trekpleister voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Jaarlijks bezoeken ongeveer 30 miljoen mensen onze kust, waarvan er zo'n 17 miljoen blijven overnachten. Dit heeft natuurlijk ook een effect op de duinen, de stranden en het water.

Wetende dat het niet mogelijk is om de menselijke activiteiten te verwaarlozen bij het beheer van het Noordzee ecosysteem, moeten we een goede balans vinden tussen beide luiken en deze in stand houden.

 Feiten

 Het Belgische deel van de Noordzee

 Visserij

 Schadelijke stoffen

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
20:20
-0.05 m
 Hoog
14:00
4.72 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 5.61 m/s 
 Sector 190° , S 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 0.67 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2017 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen