U bent hier: BMM > NIEUWS > MEEST RECENTE NIEUWS


Untitled Document

 Hoofdthema's
 
De Noordzee
 

Mathematische modellen

 
Monitoring
 
Beheer van het mariene milieu
   
 Andere thema's
 
Noordzee fotogalerij en elektronische kaarten
 
Contacteer ons
   
 Verwante links
 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 
Federaal Wetenschapsbeleid
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nieuws

09 maart 2015 — Nieuwsberichten vanaf nu op onze nieuwe webpagina’s

Vanaf nu vind je onze nieuwsberichten op onze nieuwe webpaginas.

Permalink | Sturen

19 januari 2015 — Publieke consultatie Rentel

De n.v. RENTEL heeft op 3 december 2014 een aanvraag ingediend tot wijziging van de verleende vergunning en machtiging voor het leggen en de exploitatie van de electriciteitskabels van het Rentel offshore windmolenpark (bij KB van 15 mei 2014). De wijziging betreft de aanleg van een exportkabel van de Rentel-concessie rechtstreeks naar de kust.

Het door de aanvrager ingediend milieu-effectenrapport (MER) verwijst naar het MER van het ELIA BOG project waar deze kabelroute reeds volledig werd onderzocht. Verder worden de te verwachten effecten besproken van het project op de zeebodem, het zeewater, het klimaat, de atmosfeer, de effecten van geluid en trillingen, de effecten op de fauna, de flora en de biodiversiteit, het zeegezicht en het cultureel erfgoed, de mens alsook de veiligheidsaspecten.

De aanvraag, die ook het door de aanvrager opgemaakte milieu-effectenrapport bevat, kan ingezien worden tussen 23 januari 2015 en 21 februari 2015, alle werkdagen van 9 tot 17 uur, in de burelen van de BMM/UGMM gelegen te Gulledelle 100, 1200 Brussel (4e verdieping, zaal 431, contactpersoon : Mevr. Mia Devolder 02/773.21.11, M.Devolder@mumm.ac.be) of, uitsluitend op afspraak, in de burelen van de BMM/UGMM gelegen te 3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende (contactpersoon : de heer Jan Haelters, 059/24.20.55, J.Haelters@mumm.ac.be).
De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 8 maart 2015 indienen, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Mia Devolder.
De documenten zijn online beschikbaar.
De aanvraag kan eveneens ingezien worden op werkdagen in iedere kustgemeente.

De Panne
Gemeentehuis
Zeelaan 21
B-8660 DE PANNE
058 42 16 16
Contactpersoon: mevrouw Krista Hautekeur


Koksijde
Milieudienst Gemeentehuis
Zeelaan 303
B-8670 KOKSIJDE
058 53 30 30
Contactpersoon: de heer Jan Vandromme


Nieuwpoort
Milieudienst
Willem De Roolaan 90
B-8620 NIEUWPOORT
058 22 44 51
Contactpersoon: de heer Luc Leye


Middelkerke
Gemeentehuis (lokaal 27)
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 30 16
Contactpersoon: de heer Eddy Lowie


Oostende
Stadhuis
Dienst Leefmilieu (kantoor 417, 4e verdieping)
Vindictivelaan 1
B-8400 OOSTENDE
059 80 55 00
Contactpersoon: de heer Jacky Dereu 


Bredene
Gemeentehuis
Bureau Technische Dienst
Centrumplein 1
B-8450 BREDENE
059 33 91 91
Contactpersoon: mevrouw Els Vander Schaeghe


De Haan
Gemeentehuis
Milieudienst
Leopoldlaan 24
B-8420 DE HAAN
059 24 21 24
Contactpersoon: de heer Dave Hendrickx


Blankenberge
Stadhuis
Dienst Stedenbouw, R.O. en Milieu
J.F. Kennedyplein 1
B-8370 BLANKENBERGE
050 42 99 42
Contactpersoon: de heer Alain Mengé


Brugge
Dienst Leefmilieu
Walweinstraat 20
B-8000 BRUGGE
050 44 83 54
Contactpersoon: mevrouw Inge De Roo


Knokke-Heist
Gemeentehuis
Milieudienst
Alfred Verweeplein 1
B-8300 KNOKKE-HEIST
050 63 01 00
Contactpersoon: de heer Lawrence Van Damme

Permalink | Sturen

16 januari 2015 — Advies en milieueffectenbeoordeling van het windenergieproject Mermaid

De nv MERMAID heeft op 15 september 2014 een aanvraag ingediend om een vergunning en machtiging te bekomen voor de bouw en de exploitatie van het offshore energiepark MERMAID (dat bestaat uit een offshore windpark en een pilootproject golfenergieconvectoren waarbij één of meerdere WEC systemen in een zone van het windpark worden geplaatst), inclusief bekabeling en anderzijds voor het leggen en exploiteren van electriciteitskabels in de Noordzee. Het project zou zich situeren ten noordwesten van de Bligh Bank op een afstand van 60 km van de kust.

De OD Natuur-BMM heeft het milieueffectenrapport en aanvullende documenten grondig bestudeerd en op 16 januari 2015 haar advies en milieueffectenbeoordeling aan de Staatssecretaris voor de Noordzee overgemaakt. De Minister dient zijn ontwerpbesluit voor 12 februari 2015 aan de nv MERMAID over te maken.

Het advies en de milieueffectenbeoordeling ( MEB, Consultatie + Annex, Voorwaarden, Aanbevelingen, Monitoring) zijn beschikbaar.

Permalink | Sturen

13 november 2014 — EUROFLEETS2 Trainingsprogramma in Toegepaste oceanografie in de Noorse zee.


Moderne wetenschap is echt multidisciplinair met een samenwerking tussen biologie, chemie, geologie en fysica. Daarom wordt er van 20 mei tot 3 juni 2015 een trainingsprogramma “Toegepaste oceanografische datacollectie” voor postgraduate studenten gegeven aan boord van het onderzoeksschip RV Dana.

Deze cursus geeft een inleiding tot praktische aspecten van oceanografisch onderzoek op zee. Studenten krijgen zo de nodige ervaring in oceanografische staalnames en data-analyses. De cursus gaat door aan boord van RV Dana tijdens een cruise van Tromsø, Noorwegen, naar Hirtshals, Denemarken. Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 1 december 2014. Meer info vind je op de website van EUROFLEETS2.

Permalink | Sturen

04 november 2014 — Publieke consultatie voor Nederlandse windmolenzone grenzend aan de Belgische windmolenzone

De Nederlandse overheid gaat over tot een consultatie betreffende het windmolengebied Borssele, gelegen in de Nederlandse zeegebieden en grenzend aan de windmolenzone in de Belgische windmolenzone.

De Nederlandse overheid wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee. Beiden zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Borssele grenzend aan de Belgische zeegebieden. Dit gebied ligt buiten de 12 mijlszone voor de kust van Zeeland. Ter voorbereiding van het nemen van de twee kavelbesluiten moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. 

De Nota Reikwijdte en Detailniveau van het verkavelingsplan Borssele geeft aan welke onderwerpen zullen onderzocht worden in het nog op te stellen MER. De Nota is raadpleegbaar op onze website vanaf 5 november 2014. De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 28 november 2014 indienen, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Marisa Di Marcantonio. Alle ontvangen berichten worden gebundeld in een gemeenschappelijk document dat de Belgische overheid zal overmaken aan de Nederlandse overheid in het kader van de bovengenoemde ESPOO wetgeving. Bijkomende inlichtingen kunnen bij M. Di Marcantonio (02 773 21 15).

Dossier Borssele

Permalink | Sturen

Volgende pagina    Laatste pagina  RSS news feed 

 

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
0:10
0.70 m
 Hoog
17:50
3.94 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 2.81 m/s 
 Sector 213° , SSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 0.64 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2015 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen