U bent hier: BMM > NIEUWS > MEEST RECENTE NIEUWS


Untitled Document

 Hoofdthema's
 
De Noordzee
 

Mathematische modellen

 
Monitoring
 
Beheer van het mariene milieu
   
 Andere thema's
 
Noordzee fotogalerij en elektronische kaarten
 
Contacteer ons
   
 Verwante links
 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 
Federaal Wetenschapsbeleid
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nieuws

22 september 2014 — Meer dan een half miljoen meetresultaten online beschikbaar

Meer dan tien jaar geleden lanceerde het Belgisch Marien Datacentrum (BMDC) een centrale databank voor het verzamelen, beheren en analyseren van wetenschappelijke mariene gegevens. Op dat moment engageerde het BMDC zich ertoe om het systeem levend te houden en verder te ontwikkelen.

En daarin zijn we geslaagd. Vandaag werden er al meer dan een half miljoen gegevens geïmporteerd in de databank (513.687 om precies te zijn). De gegevens zijn unieke en waardevolle resultaten voor verschillende substraten (zoals zeewater, levende organismen, sediment, ...) en parameters (zoals pesticiden, zware metalen, nutriënten,...) die gemeten werden in de Noordzee, natuurlijk samen met de noodzakelijke meta-informatie.

Elke geïnteresseerde gebruiker kan de data consulteren en opvragen via de website, dus probeer het maar!


Permalink | Sturen

05 september 2014 — Bijdragen voor de “International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes”

De tweejaarlijkse conferenties INTERCOH handelen over het verbeteren van onze kennis van de fysische processen van cohesieve sedimenten in het natuurlijk milieu.

De volgende (13de) International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH2015) vindt plaats in Leuven van 7 tot 11 september 2015. Gedetailleerde informatie vind je op de conferentiewebsite.

Bijdragen worden verwacht op basis van theoretische en numerische studies en op basis van veld- en laboratoriumexperimenten. Bijdragen over chemisch-biologische processen die het fysische gedrag van cohesieve sedimenten beïnvloeden, zijn ook welkom.

Permalink | Sturen

28 juli 2014 — Openbare consultatie voor de extractie van zand

Er is een nieuwe concessieaanvraag om zand te ontginnen op het Belgische deel van de Noordzee. De heer A. Van den Braembussche, handelend in naam van Betoncentrale Van den Braembussche N.V., Brugsesteenweg 303 te 9900 Eeklo heeft op 1 juli 2014 een aanvraag ingediend voor de exploitatie van zand op het Belgisch continentaal plat (controlezones 1, 2, 3 en 4).

De concessieaanvraag betreft de extractie van zand voor totaalvolumes die binnen de wettelijke bepaalde grenzen liggen. De aanvraag werd vergezeld van een milieueffectenrapport dat handelt over de mogelijke effecten op het mariene milieu op de zeebodem, het zeewater, de lucht en het klimaat, het geluidsklimaat en de trillingen, de fauna en flora, de monumenten en landschappen en effecten op de veiligheid.

Het milieueffectenrapport kan ingezien worden tussen 26 juli en 24 augustus 2014, alle werkdagen van 9u tot 17u, in de burelen van de BMM gelegen te Gulledelle 100, 1200 Brussel (4e verdieping, zaal 431, contactpersoon: Mevr. Brigitte Lauwaert 02/773.21.20, B.Lauwaert@mumm.ac.be) of, uitsluitend volgens afspraak, in de burelen van de BMM gelegen te 3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende (contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059/24.20.50, J.Haelters@mumm.ac.be).

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 8 september 2014 indienen, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gericht aan de BMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Brigitte Lauwaert

Info: De aanvraag, het milieueffectenrapport en aanvullingen van dit rapport.

Permalink | Sturen

22 juli 2014 — Ministerieel Besluit voor het ELIA Belgian Offshore Grid

De nv ELIA Asset heeft op 1 oktober 2013 een aanvraag ingediend om een vergunning en machtiging te bekomen voor de bouw van het Belgian Offshore Grid (BOG), in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. De aanvraag omvatte de bouw en de exploitatie van een offshore high voltage station (Alpha-OHVS, een stopconcact op zee als het ware) op een platform of op een eiland ten westen van de Lodewijkbank op 34 km van de kust en de aanleg van 3 kabels van dit Alfa-OHVS naar Zeebrugge, 2 kabels tussen het Alfa-OHVS en het Beta-platform, 1 kabel tussen het Beta-platform en Zeebrugge.

De minister heeft een afschrift van zijn besluit op 22 juli 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een kopie van het Ministerieel Besluit kan opgevraagd worden via info@mumm.ac.be.

Permalink | Sturen

21 juli 2014 — Provinciegouverneur Decaluwé aan boord van ons vliegtuig

Op dinsdag 15 juli kwam Provinciegouverneur van West-Vlaanderen, de heer Decaluwé, aan boord van ons observatievliegtuig voor een vlucht. De Gouverneur nam deel aan een pollutiecontrolevlucht boven zee, waarbij onder meer werd gepatrouilleerd boven de belangrijkste scheepvaartroutes voor onze kust, de windmolenparkzone, het Westhinder ankergebied en het wrak van de Baltic Ace. Gouverneur Decaluwé heeft een bijzondere, centrale coördinerende rol in het kader van de Belgische Kustwachtstructuur en het Algemeen Nood- en Interventieplan voor de Noordzee. Tijdens deze toezichtsvlucht nam hij in detail kennis van de opdrachten die ons observatievliegtuig in het kader van de Kustwacht vervult.

Permalink | Sturen

Volgende pagina    Laatste pagina  RSS news feed 

 

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
6:40
0.23 m
 Hoog
0:20
4.45 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 9.62 m/s 
 Sector 204° , SSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.37 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2014 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen