U bent hier: BMM > NIEUWS > MEEST RECENTE NIEUWS


Untitled Document

 Hoofdthema's
 
De Noordzee
 

Mathematische modellen

 
Monitoring
 
Beheer van het mariene milieu
   
 Andere thema's
 
Noordzee fotogalerij en elektronische kaarten
 
Contacteer ons
   
 Verwante links
 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 
Federaal Wetenschapsbeleid
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nieuws

27 oktober 2014 — Openbare consultatie windmolenpark MERMAID

De t.h.v. MERMAID heeft op 15 september 2014 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en machtiging voor de bouw en de exploitatie van een offshore energiepark dat bestaat uit een offshore windpark en een pilootproject rond golfenergieconvectoren (WEC) waarbij één of meerdere WEC- systemen in een zone van het windpark worden geplaatst, inclusief kabels alsook een milieuvergunning en machtiging voor het leggen en exploiteren van electriciteitskabels, in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. Het project zou zich lokaliseren ten zuiden van de zandbank Blighbank op een afstand van 60 km van de kust.

De aanvraag en het milieu-effectenrapport kunnen geconsulteerd worden tussen 26 oktober en 24 november 2014, alle werkdagen van 9u tot 17u in de burelen van de BMM (Gulledelle 100, 1200 Brussel, 4e verdieping, zaal 431, contactpersoon: mevrouw Marisa Di Marcantonio, 02/773.21.15. M.dimarcantonio@mumm.ac.be), of, uitsluitend op afspraak, in de burelen van de BMM in Oostende (3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende, contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059/24.20.55. J.Haelters@mumm.ac.be).

De volgende documenten zijn beschikbaar: Aanvraag en bijlagen, Milieu-effectenrapport en Niet-technische samenvatting.

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 9 december 2014 indienen, door middel van een aangetekend schrijven aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Marisa Di Marcantonio (02/773 21 15)..

De aanvraag werd overgemaakt aan de gemeentebesturen van iedere kustgemeente. U kan de documenten op deze locaties inzien  op werkdagen mits voorafgaandelijke contactname.

De Panne
Gemeentehuis
Zeelaan 21
B-8660 DE PANNE
058 42 16 16
Contactpersoon: mevrouw Krista Hautekeur

Koksijde
Milieudienst Gemeentehuis
Zeelaan 42
B-8670 KOKSIJDE
058 53 30 30
Contactpersoon: de heer Jan Vandromme

Nieuwpoort
Milieudienst
Willem De Roolaan 90
B-8620 NIEUWPOORT
058 22 44 51
Contactpersoon: de heer Luc Leye

Middelkerke
Gemeentehuis (lokaal 27)
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 30 16
Contactpersoon: de heer Eddy Lowie

Oostende
Stadhuis
Dienst Leefmilieu (kantoor 408, 4e verdieping)
Vindictivelaan 1
B-8400 OOSTENDE
059 80 55 00
Contactpersoon: de heer Jacky Dereu

Bredene
Gemeentehuis
Bureau Technische Dienst
Centrumplein 1
B-8450 BREDENE
059 33 91 91
Contactpersoon: mevrouw Els Vander Schaeghe

De Haan
Gemeentehuis
Milieudienst
Leopoldlaan 24
B-8420 DE HAAN
059 24 21 24
Contactpersoon: de heer Dave Hendrickx

Blankenberge

Stadhuis
Dienst Stedenbouw, R.O. en Milieu
J.F. Kennedyplein 1
B-8370 BLANKENBERGE
050 42 99 42
Contactpersoon: de heer Alain Mengé

Brugge
Dienst Leefmilieu
Walweinstraat 20
B-8000 BRUGGE
050 44 83 54
Contactpersoon: mevrouw Inge De Roo

Knokke-Heist
Gemeentehuis
Milieudienst
Alfred Verweeplein 1
B-8300 KNOKKE-HEIST
050 63 01 00
Contactpersoon: de heer Lawrence Van Damme

Permalink | Sturen

22 september 2014 — Meer dan een half miljoen meetresultaten online beschikbaar

Meer dan tien jaar geleden lanceerde het Belgisch Marien Datacentrum (BMDC) een centrale databank voor het verzamelen, beheren en analyseren van wetenschappelijke mariene gegevens. Op dat moment engageerde het BMDC zich ertoe om het systeem levend te houden en verder te ontwikkelen.

En daarin zijn we geslaagd. Vandaag werden er al meer dan een half miljoen gegevens geïmporteerd in de databank (513.687 om precies te zijn). De gegevens zijn unieke en waardevolle resultaten voor verschillende substraten (zoals zeewater, levende organismen, sediment, ...) en parameters (zoals pesticiden, zware metalen, nutriënten,...) die gemeten werden in de Noordzee, natuurlijk samen met de noodzakelijke meta-informatie.

Elke geïnteresseerde gebruiker kan de data consulteren en opvragen via de website, dus probeer het maar!


Permalink | Sturen

05 september 2014 — Bijdragen voor de “International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes”

De tweejaarlijkse conferenties INTERCOH handelen over het verbeteren van onze kennis van de fysische processen van cohesieve sedimenten in het natuurlijk milieu.

De volgende (13de) International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH2015) vindt plaats in Leuven van 7 tot 11 september 2015. Gedetailleerde informatie vind je op de conferentiewebsite.

Bijdragen worden verwacht op basis van theoretische en numerische studies en op basis van veld- en laboratoriumexperimenten. Bijdragen over chemisch-biologische processen die het fysische gedrag van cohesieve sedimenten beïnvloeden, zijn ook welkom.

Permalink | Sturen

28 juli 2014 — Openbare consultatie voor de extractie van zand

Er is een nieuwe concessieaanvraag om zand te ontginnen op het Belgische deel van de Noordzee. De heer A. Van den Braembussche, handelend in naam van Betoncentrale Van den Braembussche N.V., Brugsesteenweg 303 te 9900 Eeklo heeft op 1 juli 2014 een aanvraag ingediend voor de exploitatie van zand op het Belgisch continentaal plat (controlezones 1, 2, 3 en 4).

De concessieaanvraag betreft de extractie van zand voor totaalvolumes die binnen de wettelijke bepaalde grenzen liggen. De aanvraag werd vergezeld van een milieueffectenrapport dat handelt over de mogelijke effecten op het mariene milieu op de zeebodem, het zeewater, de lucht en het klimaat, het geluidsklimaat en de trillingen, de fauna en flora, de monumenten en landschappen en effecten op de veiligheid.

Het milieueffectenrapport kan ingezien worden tussen 26 juli en 24 augustus 2014, alle werkdagen van 9u tot 17u, in de burelen van de BMM gelegen te Gulledelle 100, 1200 Brussel (4e verdieping, zaal 431, contactpersoon: Mevr. Brigitte Lauwaert 02/773.21.20, B.Lauwaert@mumm.ac.be) of, uitsluitend volgens afspraak, in de burelen van de BMM gelegen te 3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende (contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059/24.20.50, J.Haelters@mumm.ac.be).

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 8 september 2014 indienen, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gericht aan de BMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Brigitte Lauwaert

Info: De aanvraag, het milieueffectenrapport en aanvullingen van dit rapport.

Permalink | Sturen

22 juli 2014 — Ministerieel Besluit voor het ELIA Belgian Offshore Grid

De nv ELIA Asset heeft op 1 oktober 2013 een aanvraag ingediend om een vergunning en machtiging te bekomen voor de bouw van het Belgian Offshore Grid (BOG), in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. De aanvraag omvatte de bouw en de exploitatie van een offshore high voltage station (Alpha-OHVS, een stopconcact op zee als het ware) op een platform of op een eiland ten westen van de Lodewijkbank op 34 km van de kust en de aanleg van 3 kabels van dit Alfa-OHVS naar Zeebrugge, 2 kabels tussen het Alfa-OHVS en het Beta-platform, 1 kabel tussen het Beta-platform en Zeebrugge.

De minister heeft een afschrift van zijn besluit op 22 juli 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een kopie van het Ministerieel Besluit kan opgevraagd worden via info@mumm.ac.be.

Permalink | Sturen

Volgende pagina    Laatste pagina  RSS news feed 

 

Nieuws
Openbare consultatie windmolenpark MERMAID

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
12:00
0.23 m
 Hoog
18:10
4.10 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 6.45 m/s 
 Sector 192° , SSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 0.75 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2014 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen