U bent hier: BMM > NIEUWS > MEEST RECENTE NIEUWS


Untitled Document

 Hoofdthema's
 
De Noordzee
 

Mathematische modellen

 
Monitoring
 
Beheer van het mariene milieu
   
 Andere thema's
 
Noordzee fotogalerij en elektronische kaarten
 
Contacteer ons
   
 Verwante links
 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 
Federaal Wetenschapsbeleid
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nieuws

13 november 2014 — EUROFLEETS2 Trainingsprogramma in Toegepaste oceanografie in de Noorse zee.


Moderne wetenschap is echt multidisciplinair met een samenwerking tussen biologie, chemie, geologie en fysica. Daarom wordt er van 20 mei tot 3 juni 2015 een trainingsprogramma “Toegepaste oceanografische datacollectie” voor postgraduate studenten gegeven aan boord van het onderzoeksschip RV Dana.

Deze cursus geeft een inleiding tot praktische aspecten van oceanografisch onderzoek op zee. Studenten krijgen zo de nodige ervaring in oceanografische staalnames en data-analyses. De cursus gaat door aan boord van RV Dana tijdens een cruise van Tromsø, Noorwegen, naar Hirtshals, Denemarken. Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 1 december 2014. Meer info vind je op de website van EUROFLEETS2.

Permalink | Sturen

04 november 2014 — Publieke consultatie voor Nederlandse windmolenzone grenzend aan de Belgische windmolenzone

De Nederlandse overheid gaat over tot een consultatie betreffende het windmolengebied Borssele, gelegen in de Nederlandse zeegebieden en grenzend aan de windmolenzone in de Belgische windmolenzone.

De Nederlandse overheid wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee. Beiden zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Borssele grenzend aan de Belgische zeegebieden. Dit gebied ligt buiten de 12 mijlszone voor de kust van Zeeland. Ter voorbereiding van het nemen van de twee kavelbesluiten moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. 

De Nota Reikwijdte en Detailniveau van het verkavelingsplan Borssele geeft aan welke onderwerpen zullen onderzocht worden in het nog op te stellen MER. De Nota is raadpleegbaar op onze website vanaf 5 november 2014. De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 28 november 2014 indienen, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Marisa Di Marcantonio. Alle ontvangen berichten worden gebundeld in een gemeenschappelijk document dat de Belgische overheid zal overmaken aan de Nederlandse overheid in het kader van de bovengenoemde ESPOO wetgeving. Bijkomende inlichtingen kunnen bij M. Di Marcantonio (02 773 21 15).

Dossier Borssele

Permalink | Sturen

27 oktober 2014 — Openbare consultatie windmolenpark MERMAID

De t.h.v. MERMAID heeft op 15 september 2014 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en machtiging voor de bouw en de exploitatie van een offshore energiepark dat bestaat uit een offshore windpark en een pilootproject rond golfenergieconvectoren (WEC) waarbij één of meerdere WEC- systemen in een zone van het windpark worden geplaatst, inclusief kabels alsook een milieuvergunning en machtiging voor het leggen en exploiteren van electriciteitskabels, in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. Het project zou zich lokaliseren ten zuiden van de zandbank Blighbank op een afstand van 60 km van de kust.

De aanvraag en het milieu-effectenrapport kunnen geconsulteerd worden tussen 26 oktober en 24 november 2014, alle werkdagen van 9u tot 17u in de burelen van de BMM (Gulledelle 100, 1200 Brussel, 4e verdieping, zaal 431, contactpersoon: mevrouw Marisa Di Marcantonio, 02/773.21.15. M.dimarcantonio@mumm.ac.be), of, uitsluitend op afspraak, in de burelen van de BMM in Oostende (3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende, contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059/24.20.55. J.Haelters@mumm.ac.be).

De volgende documenten zijn beschikbaar: Aanvraag en bijlagen, Milieu-effectenrapport en Niet-technische samenvatting.

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 9 december 2014 indienen, door middel van een aangetekend schrijven aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Marisa Di Marcantonio (02/773 21 15)..

De aanvraag werd overgemaakt aan de gemeentebesturen van iedere kustgemeente. U kan de documenten op deze locaties inzien  op werkdagen mits voorafgaandelijke contactname.

De Panne
Gemeentehuis
Zeelaan 21
B-8660 DE PANNE
058 42 16 16
Contactpersoon: mevrouw Krista Hautekeur

Koksijde
Milieudienst Gemeentehuis
Zeelaan 42
B-8670 KOKSIJDE
058 53 30 30
Contactpersoon: de heer Jan Vandromme

Nieuwpoort
Milieudienst
Willem De Roolaan 90
B-8620 NIEUWPOORT
058 22 44 51
Contactpersoon: de heer Luc Leye

Middelkerke
Gemeentehuis (lokaal 27)
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 30 16
Contactpersoon: de heer Eddy Lowie

Oostende
Stadhuis
Dienst Leefmilieu (kantoor 408, 4e verdieping)
Vindictivelaan 1
B-8400 OOSTENDE
059 80 55 00
Contactpersoon: de heer Jacky Dereu

Bredene
Gemeentehuis
Bureau Technische Dienst
Centrumplein 1
B-8450 BREDENE
059 33 91 91
Contactpersoon: mevrouw Els Vander Schaeghe

De Haan
Gemeentehuis
Milieudienst
Leopoldlaan 24
B-8420 DE HAAN
059 24 21 24
Contactpersoon: de heer Dave Hendrickx

Blankenberge

Stadhuis
Dienst Stedenbouw, R.O. en Milieu
J.F. Kennedyplein 1
B-8370 BLANKENBERGE
050 42 99 42
Contactpersoon: de heer Alain Mengé

Brugge
Dienst Leefmilieu
Walweinstraat 20
B-8000 BRUGGE
050 44 83 54
Contactpersoon: mevrouw Inge De Roo

Knokke-Heist
Gemeentehuis
Milieudienst
Alfred Verweeplein 1
B-8300 KNOKKE-HEIST
050 63 01 00
Contactpersoon: de heer Lawrence Van Damme

Permalink | Sturen

22 september 2014 — Meer dan een half miljoen meetresultaten online beschikbaar

Meer dan tien jaar geleden lanceerde het Belgisch Marien Datacentrum (BMDC) een centrale databank voor het verzamelen, beheren en analyseren van wetenschappelijke mariene gegevens. Op dat moment engageerde het BMDC zich ertoe om het systeem levend te houden en verder te ontwikkelen.

En daarin zijn we geslaagd. Vandaag werden er al meer dan een half miljoen gegevens geïmporteerd in de databank (513.687 om precies te zijn). De gegevens zijn unieke en waardevolle resultaten voor verschillende substraten (zoals zeewater, levende organismen, sediment, ...) en parameters (zoals pesticiden, zware metalen, nutriënten,...) die gemeten werden in de Noordzee, natuurlijk samen met de noodzakelijke meta-informatie.

Elke geïnteresseerde gebruiker kan de data consulteren en opvragen via de website, dus probeer het maar!


Permalink | Sturen

05 september 2014 — Bijdragen voor de “International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes”

De tweejaarlijkse conferenties INTERCOH handelen over het verbeteren van onze kennis van de fysische processen van cohesieve sedimenten in het natuurlijk milieu.

De volgende (13de) International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH2015) vindt plaats in Leuven van 7 tot 11 september 2015. Gedetailleerde informatie vind je op de conferentiewebsite.

Bijdragen worden verwacht op basis van theoretische en numerische studies en op basis van veld- en laboratoriumexperimenten. Bijdragen over chemisch-biologische processen die het fysische gedrag van cohesieve sedimenten beïnvloeden, zijn ook welkom.

Permalink | Sturen

Volgende pagina    Laatste pagina  RSS news feed 

 

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
18:50
0.64 m
 Hoog
0:40
4.89 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 13.83 m/s 
 Sector 242° , WSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 2.55 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2014 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen