U bent hier: BMM > NIEUWS > MEEST RECENTE NIEUWS


Untitled Document

 Hoofdthema's
 
De Noordzee
 

Mathematische modellen

 
Monitoring
 
Beheer van het mariene milieu
   
 Andere thema's
 
Noordzee fotogalerij en elektronische kaarten
 
Contacteer ons
   
 Verwante links
 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 
Federaal Wetenschapsbeleid
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nieuws

11 april 2014 — KBIN één van de laureaten van de projectoproep Duurzame ontwikkeling

Op 9 april 2014 maakte federaal minister van Financiën Koen Geens de laureaten bekend van de projectoproep Duurzame ontwikkeling, met als deelthema onder meer de Noordzee. Deze projectoproep werd georganiseerd in het kader van de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij. Eén van de laureaten is het KBIN, met een project over populatiedynamica van zeezoogdieren in het Belgisch deel van de Noordzee. Het KBIN is zeer erkentelijk voor deze steun, omdat ze toelaat om blijvend onderzoek te verrichten naar onder meer bruinvissen in onze wateren, en naar de doodsoorzaak van deze kleine zeezoogdieren die indicatoren vormen voor de gezondheidstoestand van onze zee.

De achtergrond voor het indienen van het project was de sterke stijging van het aantal gestrande bruinvissen in de laatste jaren, met een recordaantal dieren in 2013. Deze stijging is een reden tot bezorgdheid die bijkomend onderzoek naar de onderliggende redenen verantwoordt. Het subsidiebedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van technische middelen, terwijl het KBIN zelf het personeel zal voorzien voor het uitvoeren van het onderzoek. Dat onderzoek houdt onder meer in dat dieren verzameld worden en dat de doodsoorzaak bepaald wordt. Van geselecteerde dieren worden weefstelstalen verzameld voor opname in een weefselbank. Die moet ervoor zorgen dat onderzoek op bepaalde vervuilende stoffen niet alleen nu, maar evenzeer binnen enkele tientallen jaren zal kunnen uitgevoerd worden door gespecialiseerde onderzoekers in binnen- en buitenland.


Het aantal aangespoelde bruinvissen tussen 1970 en 2013 vertoont een sterke stijging, met de hoogste aantallen tussen 2011 en 2013.

De minister overhandigt “het diploma” aan Jan Haelters die het project indiende.

Nationale Loterij en Duurzame ontwikkeling

Permalink | Sturen

04 april 2014 — Hoogste dichtheden bruinvissen ooit vastgesteld in Belgische wateren

Deze week werden de hoogste dichtheden bruinvissen ooit vastgesteld in Belgische wateren.

De bruinvis is de meest algemeen voorkomende walvisachtige in de Noordzee. Het dier kwam tot 20 jaar geleden vooral in de centrale en noordelijke Noordzee voor, en het was in onze wateren tussen 1950 en het einde van de jaren 1990 zeer zeldzaam. Tussen 1994 en 2005 blijkt het verspreidingsgebied van deze soort in belangrijke mate naar het zuiden te zijn verplaatst binnen de Noordzee, mogelijk als een onrechtstreeks gevolg van kleine veranderingen in het klimaat. In onze wateren komen deze kleine dolfijntjes nu seizoenaal weer algemeen voor, vooral in het voorjaar en in de zomer. Tijdens de rest van het jaar zijn ze hier minder algemeen of zelfs zeldzaam.

Bij een monitoringcampagne op 1 april 2014 stelden onderzoekers van het KBIN vanuit het observatievliegtuig vast dat het dier in het onderzoeksgebied (ongeveer de Belgische wateren dekkend) in uitzonderlijk hoge densiteiten voorkwam. In 3,5 uren tijd werden 331 bruinvissen waargenomen, wat een schatting opleverde van een gemiddelde dichtheid van 4 dieren per km². Dat zijn, in een gebied in oppervlakte gelijkaardig aan Belgische wateren, ongeveer 14.000 bruinvissen - meteen de hoogste densiteit hier ooit vastgesteld. Ter vergelijking, eind maart 2011 werden 2,7 dieren per km² geteld. Het lijkt er dus op dat de zuidwaartse shift in verspreiding zich nog steeds doorzet.

Permalink | Sturen

31 maart 2014 — Zeezoogdieren stelen de show aan de Universiteit van Luik

Van 5 tot 9 april 2014 organiseert de Universiteit van Luik in het Aquarium-Museum van Luik de 28ste jaarlijkse conferentie van de European Cetacean Society. Meer dan 400 Europese zeezoogdierenspecialisten zullen samenkomen rond het thema "Marine mammals as sentinels of a changing environment". Ook het grote publiek is welkom op dit evenement.

Persbericht 

ECS website

Permalink | Sturen

24 maart 2014 — Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid met leerlingen aan boord van de Belgica

De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid heeft op vrijdag 21 maart 2014 veertig leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar uit Vielsalm en Anderlecht meegebracht aan boord van de RV Belgica.

De leerlingen kregen een rondleiding op het schip, maar moesten ook zelf de handen uit de mouwen steken. Op vier plaatsen werden water- en bodemstalen genomen en werden verschillende fysische parameters genoteerd. Ze mochten ook de vangst van de dag sorteren.


Reportage TV Brussel

Permalink | Sturen

11 maart 2014 — Zeevervuilingen waargenomen in 2013

In 2013 werd in het kader van het Belgisch programma voor luchtobservaties boven de Noordzee in totaal ca 240 uur boven Belgische en internationale zeegebieden gevlogen. Hiervan waren zo’n 22 uur voor internationale opdrachten in het kader van het Bonn Akkoord en ca. 18 uur voor wetenschappelijke observatievluchten. Het grootste deel van de vluchten echter, zijnde 200 vlieguren, werden zoals in vorige jaren besteed aan luchttoezicht boven de Noordzee in het kader van de Belgische Kustwacht. Hiervan werden 160 vlieguren specifiek gebruikt voor het toezicht op vervuiling op zee en langs de Belgische kust.

Tijdens de nationale toezichtsvluchten werden 22 vervuilingen in en nabij de Belgische zeegebieden waargenomen in 2013:

• 8 operationele olievervuilingen (waarvan 6 in Belgische wateren, en telkens 1 in naburige Franse en Britse wateren),

• 6 accidentele olievervuilingen afkomstig van het wrak van de Baltic Ace (in Nederlandse wateren),

• 6 vervuilingen van andere schadelijke stoffen dan olie (HNS – MARPOL Bijlage II), waarvan 3 vlekken van een niet nader identificeerbare stof zonder schip in de buurt, 2 illegale lozingen resp. van chemicaliën en een plantaardige olie, en ook 1 legale lozing van plantaardige olie,

• 2 vermoedelijk illegale dumpingen van vast afval (MARPOL Bijlage V).


In totaal werd in 4 gevallen (2 MARPOL Bijlage II cases en 2 MARPOL Bijlage V cases) het schip op heterdaad betrapt op zee. Het eerste geval betrof de vaststelling van een niet toegestane lozing van plantaardige olie in nabije Franse wateren door een Gibraltarese chemicaliëntanker. Er werd een proces-verbaal opgesteld en overgemaakt aan de Franse autoriteiten. Het tweede geval betrof een lozing van chemische residuen door een Maltese chemicaliëntanker in het Belgisch-Nederlandse grensgebied ver uit de kust (EEZ), waarbij de lozing terug niet voldeed aan de internationaal geldende lozingsvoorschriften (MARPOL Bijlage II). Aangezien de overtreding plaatsvond in Nederlandse wateren werd hiervoor een proces-verbaal via de Belgische gerechtelijke kanalen overgemaakt aan de Nederlandse autoriteiten. Het derde geval betrof een verdachte dumping van steenkoolresten in nabije Britse wateren, afkomstig van een Zuid-Koreaanse bulk carrier. De bevindingen werden overgemaakt aan de Britse autoriteiten. Het vierde geval betrof het dumpen van afval door een Belgisch vissersvaartuig, in Belgische wateren. De bevindingen werden onmiddellijk overgemaakt aan de Belgische Kustwacht en er werd een proces-verbaal opgesteld en overgemaakt aan het bevoegde Parket.

Ten slotte werden tijdens de transit, de opstijgings- en landingsprocedures 7 olievervuilingen waargenomen in de haven van Antwerpen en 3 in de haven van Oostende; deze werden telkens ter opvolging gerapporteerd aan de bevoegde politionele autoriteiten.

Permalink | Sturen

Volgende pagina    Laatste pagina  RSS news feed 

 

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
23:20
0.43 m
 Hoog
16:50
4.31 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 5.77 m/s 
 Sector 37° , NE 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 0.80 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2014 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen