U bent hier: BMM > MATHEMATISCHE MODELLEN > MODELLEN IN ONTWIKKELING > SEDIMENT


Untitled Document

 In dit deel
 
Inleiding
 
Hoe werkt het model?
 
Hydrodynamisch model met hoge resolutie
 
Metingen van het sedimenttransport in de zee
 
Animatie van resultaten
   
 Verwante links
 
Anderen modellen
Operationele modellen
 
Concentratiekaarten van de sedimenten in suspensie
Ruimte-teledetectie
 
Monitoring
De Belgica
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina per e-mail

Sedimenttransportmodellen

Bij de BMM worden allerlei digitale modellen ontwikkeld om berekeningen uit te voeren betreffende het transport van baggermateriaal dat voor de Belgische kust gestort wordt..

Tussen 1980 en 1990 werd elk jaar zowat 30 miljoen aan sedimenten gebaggerd in de havens en de vaargeulen voor de Belgische kust. Een groot deel van dit baggermateriaal wordt terug in zee gestort. Toch zal een aanzienlijk deel van het gestorte materiaal vanaf de stortplaatsen terug naar de kust vervoerd worden, waar het gebaggerd werd. Deze sedimenten dienen dan opnieuw weggebaggerd te worden. Bovendien zal het vervuilde materiaal zo over een groot gebied verspreid raken. Hercirculatie van het materiaal vanaf de stortplaats dient dan ook vermeden te worden.

Om de materiaaldispersie na het storten beter te begrijpen, ontwikkelt de BMM sedimenttransportmodellen die dit transport simuleren. De verschillende processen die bepalend zijn voor het transport richting kust, worden onderzocht. Dankzij de modellen kunnen alternatieve stortplaatsen opgespoord worden, waar het materieel beter ter plaatse blijft. De jongste tijd gaat meer aandacht naar de sedimentbalans, in het bijzonder de slibbalans op het Belgisch Continentaal Plat. De belangrijkste vragen daarbij zijn: waar komt het slib vandaan en waarom blijft het voor de Belgische kust in een erg dynamische omgeving?

 Hoe werkt het model?

 Hydrodynamisch model met hoge resolutie

 Metingen van het sedimenttransport in de zee

 Animatie van resultaten

De modellen werden ontwikkeld in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust.

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
19:40
0.22 m
 Hoog
13:00
5.00 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 9.20 m/s 
 Sector 237° , WSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.46 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2017 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen