U bent hier: BMM > MANAGEMENT > NATUURBEHOUD > ZEEVOGELS & ZEEZOOGDIEREN


Untitled Document

 In dit deel
 
Inleiding
 
Zeevogels en zeezoogdieren aan onze kust
 
Bijzondere strandingen
 
Zeezoogdieren databank
 
Wat kan u doen?
 
Exoten
 
Olieslachtoffers (Tricolor)
   
 Verwante links
 
Management
Vervuiling vanop het land en activiteiten op zee
 
Wat zegt de wet?
Huidige wetgeving
 
ASCOBANS
Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Zeevogels en zeezoogdieren aan onze kust

In tegenstelling tot wat velen denken, vormt de zuidelijke Noordzee een deel van het natuurlijke verspreidingsgebied van enkele soorten zeezoogdieren zoals de bruinvis (een kleine dolfijnsoort), de gewone zeehond en de grijze zeehond. Deze zeezoogdieren en ook zeevogels kunnen ons veel leren over de gezondheidstoestand van de Noordzee.

De BMM coördineert het onderzoek van zeevogels en zeezoogdieren die bij ons op het strand terechtkomen, die op zee gevonden of per ongeluk gevangen worden. Ze zorgt ervoor dat kadavers van gestrande zeezoogdieren beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van de kadavers kan de problemen waarmee deze populaties geconfronteerd worden, aan het licht brengen. Problemen zijn onder meer vervuiling door olie, pesticiden, zware metalen en PCB's, overbevissing, en bijvangst in visnetten. De BMM beschikt over materieel voor het transport van levende gestrande dolfijnachtigen. Deze dieren worden overgebracht naar gespecialiseerde opvangcentra waar ze verzorgd en later terug vrijgelaten worden.

Waarnemingen en strandingen van zeehonden, walvisachtigen en zeeschildpadden worden door de BMM bijgehouden in een databank. Deze databank gaat terug tot de middeleeuwen met enkele historische gegevens over walvisstrandingen. Informatie over waarnemingen en strandingen van zeezoogdieren is belangrijk om te bepalen hoe groot de populatie is en hoe deze evolueert.

 Wat kan u doen?

 Bijzondere strandingen

 Zeezoogdieren databank

Infobrochure: Wat te doen bij strandingen van zeedieren

imageDe laatste jaren spoelen er steeds vaker zeehonden, bruinvissen en dolfijnen aan op onze stranden; ook (met olie besmeurde) zeevogels spoelen nog regelmatig aan. Op vraag van de Gouverneur van West-Vlaanderen die in het kader van de Kustwachtstructuur de nodige info over de te nemen acties gebundeld wilde zien, hebben wij een nieuwe informatiebrochure klaar. Zo is iedereen op de hoogte over wat te doen in geval van een stranding: de Burgemeester, Politie, Brandweer, Reddingsdiensten, Havendiensten,…


arrow Wat te doen bij waarnemingen, strandingen en incidentele vangsten van beschermde zeedieren?

Addendum (2014) - Strandings and observations of jellyfish

In 2014 werd een Addendum aan de Strandingen-Brochure opgesteld, met meldingsprocedures ingeval van strandingen of waarnemingen van kwallen. De BMM werd in recente jaren soms ingelicht van opvallende strandingen van kwallen langs onze kust. Hoewel algemeen gekend is dat kwallen kunnen voorkomen langs onze kust en ook geregeld aanspoelen, is de populatiedynamiek van deze dieren nog onvoldoende wetenschappelijk gekend. In het kader van de Structuur Kustwacht, is daarom voorgesteld om informatie rond waarneming van kwallen op zee of langs de kust op een gestructureerde manier te willen melden. Onderstaand Addendum bestaat uit een identificatiefiche ter herkenning van de 4 meest voorkomende kwallensoorten, samen met een kwallenmonitoringsformulier (checklist) die ingeval van waarneming nuttig kan worden ingevuld en overgemaakt aan de wetenschappers, of - bij massale stranding - aan de Kustwachtcentrale.

arrow Formulier: strandingen van kwallen: MS Word DOCX, PDF

arrow Formulier: waarnemingen van kwallen op zee (enkel Kustwacht): MS Word DOCX, PDF

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
19:10
0.13 m
 Hoog
0:50
4.76 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 8.34 m/s 
 Sector 226° , SW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.10 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2017 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen