U bent hier: BMM > MANAGEMENT > VERVUILING VANOP HET LAND > NUTRIËNTEN


Untitled Document

 In dit deel
 
Inleiding
 
Chemische stoffen
 
Nutriënten
 
Radioactieve stoffen
   
 Verwante links
 
Andere bronnen van vervuiling
Activiteiten op zee
 
OSPAR
Conventie ter bescherming van het mariene milieu van het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Nutriënten

Nutriënten (met name stikstof en fosfor) zijn afkomstig van de landbouw, huishoudelijk afvalwater en sommige industrieën. De aanvoer ervan naar zee in abnormale hoeveelheden kan leiden tot een sterke woekering van algen, die na afbraak onze stranden met schuim bedekken. Deze processen worden bij de BMM bestudeerd aan de hand van ecologische modellen.

In het kader van OSPAR werden engagementen genomen om de aanvoer van nutriënten naar de Noordzee met 50% te verminderen vanaf het referentiejaar 1985. De BMM heeft de raming en de evaluatie van die reducties gecoördineerd.

Tussen 1985 en 2000 is de stikstofaanvoer met slechts 20% verminderd. Voor fosfor daarentegen werd de reductiedoelstelling volledig gehaald (vermindering met 60%). In beide gevallen zijn vooral de industriële bronnen afgenomen. Ook de huishoudelijke aanvoer is aanzienlijk gedaald, vooral dan van fosfor. De stikstofbronnen daarentegen gaan nog steeds in stijgende lijn.


Invoer van stikstof (ton) 1985-2000


Invoer van fosfor (ton) 1985-2000

OSPAR heeft in 1998 zijn strategie uitgetekend ter bestrijding van de eutrofiëring. Doel hiervan is te komen tot een marien milieu waarin eutrofiëring niet voorkomt en die toestand in stand te houden. De uitvoering van deze strategie is gekoppeld aan de zogenaamde "gemeenschappelijke procedure" tot bepaling van de mate van eutrofiëring van de mariene zone. Eind 2001 werden de criteria gedefinieerd voor het bepalen van door eutrofiëring geaffecteerde, mogelijk geaffecteerde en niet geaffecteerde zones. De BMM werkte hier voor België actief aan mee. In 2002 heeft de BMM in samenwerking met een project gefinancierd door DWTC, deze criteria toegepast in een rapport dat België aan OSPAR heeft voorgesteld. De definitie en uitwerking van de criteria zorgen eindelijk bij de deelnemende landen voor een globaal beeld van de grootte en de verdeling van de mariene zones aangetast door eutrofiëring. De gemeenschappelijke evaluatie staat in juni 2003 ook op het programma bij de ministeriële vergadering van OSPAR.

 Chemische stoffen

 Radioactieve stoffen

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
19:10
0.13 m
 Hoog
0:50
4.76 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 8.34 m/s 
 Sector 226° , SW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.10 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2017 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen