U bent hier: BMM > MANAGEMENT > NOODINTERVENTIES


Untitled Document

 In dit deel
 
Noodinterventies
   
 Verwante links
 
Luchttoezicht
Vliegtuig uitgerust door de BMM
 
Strijd tegen vervuiling
Akkoord van Bonn
 
Zie ook:
Kustwacht
   
 Technische info
 
Overzicht van beschikbaar materiaal (PDF, 458KB)
   
 Beveel ons aan
 
Stuur deze pagina
per e-mail

Noodinterventies

De Belgische kust ligt in het verlengde van het Nauw van Calais, dat één van de drukste scheepvaartroutes is ter wereld. Elke dag komen er zo'n 250 schepen voorbij. Zo is er druk verkeer naar de havens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, of naar de andere grote Europese havens zoals Rotterdam of Hamburg.

Bij een ramp op zee wordt het "Rampenplan Noordzee", dat geleid wordt door de Gouverneur van West-Vlaanderen, in werking gesteld.

Het operationele commandocentrum van de Belgische Marine (COMOPSNAV) in Zeebrugge is het internationale contactpunt aangeduid in de procedures beschreven in het kader van het Akkoord van Bonn.

Internationale noodberichten worden doorgegeven aan het MRCC van Oostende (Marine Rescue & Coordination Centre). Naargelang de ernst van het incident beslist het MRCC van Oostende om het rampenplan al dan niet in werking te stellen.

De BMM speelt in die gevallen hoofdzakelijk een rol als wetenschappelijk adviseur voor alle milieukwesties.

Bijstand via de lucht vindt plaats met het verkenningsvliegtuig van de BMM, dat de eenheden die de vervuiling opruimen, kan begeleiden, en ook een visueel beeld kan vormen van de verontreiniging en van de mogelijke gevolgen voor het mariene milieu.Wanneer bijvoorbeeld een schip vastloopt, helpt de BMM om vervuiling te voorkomen door deel te nemen aan de vlottrekkingswerken.

Bij vervuiling door koolwaterstoffen kan het gebruik van chemische dispergeermiddelen (dispersanten) overwogen worden.

Dat zal enkel gebeuren wanneer de nadelige gevolgen door zo’n chemische behandeling gunstiger uitvallen voor het milieu dan bij natuurlijke dispersie of andere bestrijdingsmethodes (vlottende dammen, adsorberend materiaal, ...).

De BMM beschikt over de nodige kennis, ervaring en middelen om in te schatten of het gebruik van dispersanten noodzakelijk is en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Om die reden is de BMM de bevoegde overheid om de verspreiding van chemische producten in het mariene milieu toe te laten wanneer een ernstige vervuiling bestreden moet worden. Vanaf een schip worden ook stalen genomen om de impact van de vervuilende stoffen op fauna en flora na te gaan.


Links: voorbeeld van een vlottende dam. Rechts: Schip dat koolwaterstoffen opruimt.

Voorts simuleert de BMM op computers het gedrag en de evolutie in de tijd van de vervuiling. Bovendien kan het gebruikte model helpen bij het opsporen van de vervuiler, wat geen eenvoudige opdracht is in dit gebied met een druk scheepvaartverkeer.

Sedert juni 2001 beschikt België over aanzienlijke middelen om vervuiling op zee te bestrijden. Daartoe horen vlottende dammen, olieafzuigende systemen (skimmers) en opslagtanks. Deze middelen zijn geschikt voor het opruimen van olie in volle zee, in de kustwateren en vanaf het land. De Europese Commissie heeft op internet een informatienetwerk in het leven geroepen, waardoor elke Lidstaat een beeld kan krijgen van de bestrijdingsmiddelen die in de andere lidstaten beschikbaar zijn.

 middelen om vervuiling op zee te bestrijden (PDF, 458KB)

Kustvoorspellingen

GETIJDEN
OOSTENDE
[TAW]
 
Tijdstip
Hoogte
 Laag
20:00
0.49 m
 Hoog
13:50
5.04 m
 Table Graph North Sea animation Belgian coastal zone animation

Harmonische getijden 
Oostende 1980–2020:
  *tot
Formaat JJJJ-MM-DD
  
WIND
WESTHINDER
 Snelheid 7.85 m/s 
 Sector 250° , WSW 
 Table Graph Line plot North Sea animation
  
GOLVEN
AKKAERT
 Hoogte 1.29 m
 Table Graph North Sea animation
  
STROMINGEN
WESTHINDER
 Graph Polar plot Line plot North Sea animation Belgian coastal zone animation
  
TEMPERATUUR
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
SALINITEIT
OOSTENDE
 Graph Dagelijkse kaarten
  
TRANSPORT
  Daily maps
  

 

 © MUMM | BMM | UGMM 2002–2017 webmaster@mumm.ac.be
 De BMM is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen